Hôm nay, Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020
Thứ Hai, 27/07/2020 - 10:02:21
Tuần 43 - 44

 

Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020


Indesign CC (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

03-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

29-07-2020

Indesign CC (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

05-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

31-07-2020

Typography (2)

Gv: Th.S Lê Minh Thành

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

07-08-2020

Lớp nghỉ

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020


Indesign CC (5)

GV: Bạch Huyền Linh

 

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

29-07-2020

Indesign CC (6)

GV: Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

31-07-2020

Indesign CC (7)

GV: Bạch Huyền Linh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

07-08-2020

Lớp nghỉ

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.