Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thứ Hai, 27/07/2020 - 10:02:21
Tuần 43 - 44

 

Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Indesign CC (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

29-07-2020

Indesign CC (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

12-08-2020

Indesign CC (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

31-07-2020

Typography (2)

Gv: Th.S Lê Minh Thành

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Typography (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Indesign CC (5)

GV: Bạch Huyền Linh

 

 

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

29-07-2020

Indesign CC (6)

GV: Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-08-2020

Indesign CC (8)

GV: Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

31-07-2020

Indesign CC (7)

GV: Bạch Huyền Linh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Indesign CC (9)

GV: Bạch Huyền Linh

 

MT05, Lầu 9

            

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.