Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Hai, 13/07/2020 - 09:19:18
Tuần 41-42

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Indesign CC (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

20-07-2020

Indesign CC (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

15-07-2020

Indesign CC (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Indesign CC (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

17-07-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Typography (1)

Gv: Lê Minh Thành

 MT03, Lầu 6

 

  Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 8

Nhà cũ

 

THỨ HAI

20-07-2020

Indesign CC (2)

GV: Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

15-07-2020

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 8

Nhà cũ

 

THỨ BA

21-07-2020

Nhiếp ảnh (9)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 8

Nhà cũ

THỨ SÁU

17-07-2020

Indesign CC (1)

GV: Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Indesign CC (3)

GV: Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

CHỦ NHẬT

19-07-2020

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Chùa Diệu Pháp

8h00-11h00

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Indesign CC (4)

GV: Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.