Hôm nay, Thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 12/06/2020 - 14:34:50
Tuần 37-38

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Nhiếp ảnh (3)

Gv:ThS.Biện XuânTrường

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

22-06-2020

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện XuânTrường

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

THỨ TƯ

17-06-2020

Nhiếp ảnh (4)

Gv:ThS.Biện XuânTrường

Bưu điện thành phố

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện XuânTrường

Studio,Lầu 8

Nhà cũ

THỨ SÁU

19-06-2020

Nhiếp ảnh (5)

Gv:ThS.Biện XuânTrường

Chùa Diệu pháp

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện XuânTrường

Studio,Lầu 8

Nhà cũ

 

  Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Photoshop CC (17)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-06-2020

Photoshop CC (20)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

17-06-2020

Photoshop CC (18)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Photoshop CC (21)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

19-06-2020

Photoshop CC (19)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Photoshop CC (22)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.