Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 30/05/2020 - 09:39:43
Tuần 35-36

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Photoshop CC (20)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-06-2020

Photoshop CC (23)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

03-06-2020

Photoshop CC (21)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

 MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

05-06-2020

Photoshop CC (22)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05, Lầu 9

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Photoshop CC (12)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-06-2020

Photoshop CC (14)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

03-06-2020

Photoshop CC (13)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Photoshop CC (15)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

05-06-2020

Photoshop CC

Thi giữa môn

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Photoshop CC (16)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.