Hôm nay, Thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020
Thứ Tư, 29/04/2020 - 14:39:49
Tuần 31-32

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2020

Photoshop CC (9)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-05-2020

Photoshop CC (12)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

06-05-2020

Photoshop CC (10)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-05-2020

Photoshop CC (13)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

08-05-2020

Photoshop CC (11)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-05-2020

Photoshop CC

Thi giữa môn

MT05, Lầu 9

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2020

Photoshop CC (1)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu9

 

THỨ HAI

11-05-2020

Photoshop CC (4)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

06-05-2020

Photoshop CC (2)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu9

 

THỨ TƯ

13-05-2020

Photoshop CC (5)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

08-05-2020

Photoshop CC (3)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu9

 

THỨ SÁU

15-05-2020

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.