Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 14/12/2019 - 13:59:16
Tuần 15-16

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Illustrator CC (18)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Photoshop CC  (1)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

18-12-2019

Illustrator CC (19)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Photoshop CC (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

20-12-2019

Illustrator CC 

Thi kết thúc môn

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Photoshop CC  (3)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

  Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Illustrator CC (19)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Marketing (2)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

18-12-2019

Illustrator CC

Thi Kết thúc môn

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Marketing (3)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

20-12-2019

Marketing (1)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Marketing (4)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.