Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 30/11/2019 - 11:59:27
Tuần 13-14

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

09-12-2019

Illustrator CC (15)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

04-12-2019

Illustrator CC (14)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Illustrator CC (16)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

06-12-2019

Màu sắc & bố cục-P2 (3)

Gv:ThS.Vũ Thủy Vân

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-12-2019

Illustrator CC (17)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Illustrator CC (13)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

09-12-2019

Illustrator CC (16)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

04-12-2019

Illustrator CC (14)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Illustrator CC (17)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

06-12-2019

Illustrator CC (15)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-12-2019

Illustrator CC (18)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.