Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 19/10/2019 - 09:48:03
Tuần 7 - 8

  Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Màu sắc & Bố cục (5)

Gv:ThS. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Illustrator CC (2)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

23-10-2019

Illustrator CC (1)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Illustrator CC  (3)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL1, Lầu 9

THỨ SÁU

25-10-2019

Màu sắc & Bố cục (6)

Gv:ThS. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-11-2019

Màu sắc & bố cục (7)

Gv:ThS. Vũ Thủy Vân

CL10, Lầu 9

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Màu sắc & Bố cục (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL2, Lầu 9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Illustrator CC (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

23-10-2019

Màu sắc & Bố cục (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL2, Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Illustrator CC (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

25-10-2019

Màu sắc & Bố cục (7)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL2, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-11-2019

Illustrator CC (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.