Hôm nay, Thứ Ba ngày 2 tháng 3 năm 2021
Thứ Sáu, 23/10/2020 - 15:33:04
TUẦN 77 - 78

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

CIP (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

 

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

02-11-2020

TK Bao bì (2)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

28-10-2020

CIP (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

04-11-2020

CIP (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

30-10-2020

TK Bao bì (1)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài tk Tạp chí cho TT Trung tâm

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Lớp nghỉ

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

TK Bao bì (5)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

 

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

02-11-2020

TK Bao bì (8)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

 

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

28-10-2020

TK Bao bì (6)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

 

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

04-11-2020

TK Bao bì (9)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

 

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

30-10-2020

TK Bao bì (7)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

 

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Coppywrite (1)

Gv:ThS. Lê phương Thảo

 

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.