Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 10/10/2020 - 09:47:27
TUẦN 75 - 76

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Nhận dạng thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

19-10-2020

Nhận dạng thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

14-10-2020

Nhận dạng thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Nhận dạng thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

16-10-2020

Nhận dạng thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Nhận dạng thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Tạp Chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

19-10-2020

TK Bao bì (2)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

14-10-2020

Tạp Chí (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

21-10-2020

TK Bao bì (3)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài tk Tạp chí

MT02, lầu 6

Sau 19h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

16-10-2020

TK Bao bì (1)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

23-10-2020

TK Bao bì (4)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.