Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 26/09/2020 - 10:49:11
TUAN 73 - 74

 Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Kỹ thuật in (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

05-10-2020

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

30-09-2020

Kỹ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

02-10-2020

Kỹ thuật in (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Nhận dạng thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Tạp Chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

05-10-2020

Tạp Chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

30-09-2020

Tạp Chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài tk Brochure

MT02, lầu 6

Sau 19h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Tạp Chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

02-10-2020

Tạp Chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.