Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 12/09/2020 - 09:43:28
Tuần 71 - 72

 Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

21-09-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

16-09-2020

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

23-09-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

18-09-2020

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

25-09-2020

Kỹ thuật in (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài môn TK Brochure cho TT trung tâm

MT02, lầu 6

Sau 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Brochure, Catologue (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

21-09-2020

Brochure, Catologue (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

16-09-2020

Brochure, Catologue (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

23-09-2020

Brochure, Catologue (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

18-09-2020

Brochure, Catologue (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

25-09-2020

Tạp Chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.