Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 28/08/2020 - 16:22:00
Tuần 69 - 70

 Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2020

Brochure, catologue (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

07-09-2020

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài môn tk Brochure cho TT trung tâm

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

02-09-2020

Nghỉ lễ

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

 

 

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

04-09-2020

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

11-09-2020

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2020

Kỹ thuật in (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài CIP

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

07-09-2020

Kỹ thuật in (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

02-09-2020

Nghỉ lễ

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Brochure (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

04-09-2020

Kỹ thuật in (7)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

11-09-2020

Brochure (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.