Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 15/08/2020 - 09:39:06
Tuần 67 - 68

 

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Brochure, catologue (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

19-08-2020

Brochure, catologue (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

26-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

21-08-2020

Brochure, catologue (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

28-08-2020

Brochure, catologue (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Kỹ thuật in (3)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

19-08-2020

Kỹ thuật in (4)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

26-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

21-08-2020

Kỹ thuật in (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

28-08-2020

Kỹ thuật in (6)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.