Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Hai, 27/07/2020 - 10:06:00
Tuần 65 -66

 

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Copywrite (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

29-07-2020

Copywrite (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

12-08-2020

Brochure, catologue (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

 

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

31-07-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv:Trần Mai Khánh Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Brochure, catologue (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Lớp nghỉ

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

29-07-2020

Thiết kế hệ thống CIP (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

12-08-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

31-07-2020

Thiết kế hệ thống CIP (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Thiết kế hệ thống CIP (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.