Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Hai, 13/07/2020 - 14:50:44
Tuần 63-64

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Indesign CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

20-07-2020

Indesign CC

Thi kết thúc môn

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

15-07-2020

Indesign CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Copywrite (1)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

17-07-2020

Indesign CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Copywrite (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT02, lầu 6

   Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Thiết kế hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

20-07-2020

Thiết kế hệ thống CIP (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

15-07-2020

Thiết kế hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Thiết kế hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

17-07-2020

Thiết kế hệ thống CIP (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.