Hôm nay, Thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 26/06/2020 - 15:11:16
Tuần 61-62

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Indesign CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

06-07-2020

Indesign CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

01-07-2020

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài TK Poster cho TT trung tâm

MT02, lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Indesign CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

03-07-2020

Indesign CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Indesign CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Indesign CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

06-07-2020

Indesign CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

01-07-2020

Indesign CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Indesign CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

03-07-2020

Indesign CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Indesign CC

Thi kết thúc môn

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.