Hôm nay, Thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 12/06/2020 - 14:35:54
Tuần 59-60

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Tk Poster (4)

gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

22-06-2020

Tk Poster (7)

gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

17-06-2020

Tk Poster (5)

gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Indesign CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

19-06-2020

Tk Poster (6)

gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Indesign CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Indesign CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

22-06-2020

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

17-06-2020

Indesign CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Indesign CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

19-06-2020

Indesign CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Indesign CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.