Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 30/05/2020 - 09:43:06
Tuần 57-58

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Marketing (9)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

08-06-2020

Tk Poster (1)

gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Marketing cho TT trung tâm

MT02,lầu6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

03-06-2020

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Tk Poster (2)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT02 ,lầu 6

THỨ SÁU

05-06-2020

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Tk Poster (3)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài môn Tâm lý khách hàng cho TT trung tâm

MT02, lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

   Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Marketing (5)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

08-06-2020

Marketing (7)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

03-06-2020

Marketing (6)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Marketing (8)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

05-06-2020

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.