Hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020
Thứ Bảy, 16/05/2020 - 11:09:20
Tuần 55-56

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Marketing (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu6

 

THỨ HAI

25-05-2020

Marketing (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

20-05-2020

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02, lầu6

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02, lầu6

THỨ SÁU

22-05-2020

Marketing (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu6

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Marketing (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT02,lầu6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

   Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

LỚp nghỉ

 

THỨ HAI

25-05-2020

Marketing (3)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

Nộp bài Typography và Ý tưởng ST cho TT trung tâm

MT02, lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

20-05-2020

Marketing (2)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Marketing (4)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, lầu6

THỨ SÁU

22-05-2020

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02, lầu6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.