Hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020
Thứ Tư, 29/04/2020 - 14:41:23
Tuần 53-54

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2020

Marketing (1)

Gv:Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

11-05-2020

Marketing (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

06-05-2020

Typography (9)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

13-05-2020

Typography (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

08-05-2020

Marketing (2)

Gv:Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

15-05-2020

Marketing (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, lầu 6

 

   Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2020

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

11-05-2020

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

06-05-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

13-05-2020

Typography  (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

08-05-2020

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

15-05-2020

Marketing (1)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.