Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 28/12/2019 - 12:08:03
Tuần 35-36

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

06-01-2020

Typography (7)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

01-01-2020

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ TƯ

08-01-2020

Lớp nghỉ

CL10, lầu 9

THỨ SÁU

03-01-2020

Typography (6)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

10-01-2020

Typography (8)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

  Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-12-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

06-01-2020

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

01-01-2020

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ TƯ

08-01-2020

 Lớp nghỉ

THỨ SÁU

03-01-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

10-01-2020

Typography (9)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.