Hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020
Thứ Bảy, 14/12/2019 - 14:00:13
Tuần 33-34

  Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

18-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

CL10, lầu 9

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

20-12-2019

Typography (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Typography (5)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

  Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Typography (6)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

18-12-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL10, lầu 9

THỨ SÁU

20-12-2019

Typography (7)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Typography (8)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.