Hôm nay, Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 02/11/2019 - 14:44:06
Tuần 27-28

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Photoshop CC (16)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Photoshop CC (19)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

Photoshop CC (17)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL10, lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

08-11-2019

Photoshop CC (18)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Photoshop CC (20)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL10, lầu 9

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Photoshop CC (21)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

Photoshop CC (22)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

CL10, lầu 9

THỨ SÁU

08-11-2019

Photoshop CC (23)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio, lầu 10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.