Hôm nay, Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 19/10/2019 - 09:45:55
Tuần 25 -26

  Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Photoshop CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Photoshop CC (13)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu9

THỨ TƯ

23-10-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Photoshop CC (14)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu9

THỨ SÁU

25-10-2019

Photoshop CC (12)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

CL3, Lầu9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

01-11-2019

Photoshop CC (15)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu9

 

  Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Photoshop CC (17)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Photoshop CC (20)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu9

THỨ TƯ

23-10-2019

Photoshop CC (18)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu9

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Photoshop CC (21)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu9

THỨ SÁU

25-10-2019

Photoshop CC (19)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu9

 

THỨ SÁU

01-11-2019

Photoshop CC (22)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.