Hôm nay, Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 05/10/2019 - 10:52:03
Tuần 23-24

  Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

    CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

14-10-2019

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,lầu10

THỨ BA

08-10-2019

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ 18h-21h

 

THỨ TƯ

16-10-2019

Photoshop CC (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

THỨ TƯ

09-10-2019

Photoshop CC (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

    CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

18-10-2019

Photoshop CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

  Studio,lầu10

 

 

CHỦ NHẬT

12-10-2019

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Chùa Diệu Pháp

Từ 8h00-11h00

 

  Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

Photoshop CC (11)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

14-10-2019

Photoshop CC (14)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

THỨ TƯ

09-10-2019

Photoshop CC (12)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

16-10-2019

Photoshop CC (15)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

Photoshop CC (13)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

18-10-2019

Photoshop CC 

Thi Giữa môn

CL3, lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.