Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Năm, 29/04/2021 - 10:53:55
HDTN tuần 5,6,7,8 & 9

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

TUẦN 9

Duyết tốt

 nghiệp lần 2

1

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

13/04/21

MT02

Thứ Năm

15/04/21

MT03

Thứ Ba

20/04/21

MT03

Thứ Năm

22/04/21

MT03

Thứ Ba

27/04/21

MT03

Thứ Năm

29/04/21

MT03

Thứ Ba

04/05/21

Lớp nghỉ

Thứ Năm

06/05/21

MT03  

Thứ Ba

11/05/2021

MT03

2

Đỗ Văn Dũng

Thứ Năm

15/04/21

MT02

Thứ Bảy

17/04/21

MT02

Thứ Năm

22/04/21

MT02

Thứ Bảy

24/04/21

MT02

Thứ Năm

29/04/21

MT02

Thứ Bảy

01/05/21

Lớp nghỉ 

Thứ Năm

06/05/21

MT02

Thứ Bảy

08/05/21

MT02

Thứ Năm

13/05/2021

MT02

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.