Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Ba, 13/04/2021 - 10:01:49
HDTN tuần 5,6,7 & 8

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

Duyết tốt nghiệp

lần 2

1

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

13/04/2021

MT02

Thứ Năm

15/04/2021

MT03

Thứ Ba

20/04/2021

MT03

Thứ Năm

22/04/2021

MT03

Thứ Ba

27/04/2021

MT03

Thứ Năm

29/04/2021

MT03

Thứ Ba

04/05/2021

MT03

2

Đỗ Văn Dũng

Thứ Năm

15/04/2021

MT02

Thứ Bảy

17/04/2021

MT02

Thứ Năm

22/04/2021

MT02

Thứ Bảy

24/04/2021

MT02

Thứ Năm

29/04/2021

MT02

Thứ Năm

06/05/2021

MT02

Thứ Năm

08/05/2021

MT02

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.