Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Tư, 10/03/2021 - 11:40:01
HDTN tuần 1,2,3

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Duyết tốt nghiệp

lần 1

01

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

16/03/2021

MT02

Thứ Ba

23/03/2021

MT02

Thứ Nam

30/03/2021

MT03

Thứ Ba

06/04/2021

MT02

02

Đỗ Văn Dũng

Thứ Năm

18/03/2021

MT02

Thứ Năm

25/03/2021

MT02

Thứ Năm

01/04/2021

MT02

Thứ Năm

08/04/2021

MT03

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.