Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Ba, 10/11/2020 - 09:47:23
TUẦN 94 - 95

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 94]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 95]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

16-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 

THỨ TƯ

11-11-2020

TK giao diện website (14)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 

THỨ SÁU

13-11-2020

TK giao diện website (15)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

 

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 94]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 95]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 

 

THỨ HAI

16-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

THỨ TƯ

11-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

THỨ SÁU

13-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.