Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 23/10/2020 - 15:31:55
TUẦN 92 - 93

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 92]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 93]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-11-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

28-10-2020

TK giao diện website (11)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-11-2020

TK giao diện website 13)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

30-10-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

06-11-2020

TK giao diện website 14)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 92]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 93]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

28-10-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

30-10-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.