Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 10/10/2020 - 09:44:51
TUẦN 90 - 91

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 90]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 91]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Portfolio (4)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-10-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

14-10-2020

TK giao diện website (7)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-10-2020

TK giao diện website (10)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài portfolio cho tt trung tâm

MT06, Lầu 9

Sau 10h30 học viên nộp bài coi như là trễ hạn

THỨ SÁU

16-10-2020

TK giao diện website (8)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-10-2020

TK giao diện website (11)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 90]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 91]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

TK giao diện website (13)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-10-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

14-10-2020

TK giao diện website (14)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Thực hiện làm đồ án TN

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

16-10-2020

TK giao diện website (15)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Thực hiện làm đồ án TN

Nộp bài tk giao diện website cho tt trung tâm

MT05, Lầu 9

Sau 19h30 học viên nộp bài coi như là trễ hạn

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.