Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 26/09/2020 - 10:47:31
TUAN 88 - 89

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Portfolio (2)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

 

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-10-2020

Portfolio (3)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

30-09-2020

TK giao diện website (3)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-10-2020

TK giao diện website 5)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

02-10-2020

TK giao diện website (4)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-10-2020

TK giao diện website (6)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

TK giao diện website (7)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-10-2020

TK giao diện website (10)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

30-09-2020

TK giao diện website (8)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-10-2020

TK giao diện website (11)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

02-10-2020

TK giao diện website (9)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-10-2020

TK giao diện website (12)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.