Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 12/09/2020 - 09:36:39
Tuần 86 - 87

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Thiết kế Lịch thiệp (5)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

21-09-2020

Portfolio (1)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

Nộp bài TK lịch thiệp cho TT trung tâm

MT06, Lầu 9

Sau 10h30 bài học viên nộp xem như là trễ hạn

THỨ TƯ

16-09-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-09-2020

TK giao diện website (2)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

18-09-2020

TK giao diện website (1)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-09-2020

TK giao diện website (3)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Portfolio (4)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

21-09-2020

TK giao diện website (4)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

16-09-2020

TK giao diện website (2)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-09-2020

TK giao diện website (5)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

18-09-2020

TK giao diện website (3)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-09-2020

TK giao diện website (6)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.