Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 28/08/2020 - 16:23:08
Tuần 84 - 85

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31/08/2020

Thiết kế Bao bì (9)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

07-09-2020

Thiết kế Lịch thiệp (2)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

02/09/2020

Nghỉ lễ

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Thiết kế Lịch thiệp (3)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

04/09-2020

Thiết kế Lịch thiệp (1)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

11-09-2020

Thiết kế Lịch thiệp (4)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31/08/2020

Nghỉ

 

THỨ HAI

07-09-2020

Fortfolio (2)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc ViInh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

02/09/2020

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Fortfolio (3)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

04/09-2020

Fortfolio (1)

Gv:ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

11-09-2020

TK giao diện website (1)

Gv:Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.