Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 15/08/2020 - 09:29:24
Tuần 82 - 83

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Thiết kế Bao bì (5)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

19-08-2020

Thiết kế Bao bì (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

26-08-2020

Lớp nghỉ

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

21-08-2020

Thiết kế Bao bì (7)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

28-08-2020

Thiết kế Bao bì (8)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Copywrite (1)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

19-08-2020

Copywrite (2)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

26-08-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

21-08-2020

Copywrite (3)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

Copywrite (4)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.