Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Hai, 27/07/2020 - 10:57:39
Tuần 80 - 81

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

29-07-2020

Thiết kế Bao bì (1)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

12-08-2020

Thiết kế Bao bì (3)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm.

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

31-07-2020

Thiết kế Bao bì (3)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Thiết kế Bao bì (4)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Thiết kế Bao bì (7)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

29-07-2020

Thiết kế Bao bì (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

12-08-2020

Thiết kế lịch thiệp (4)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

31-07-2020

Thiết kế Bao bì (9)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài Bao bì cho TT trung tâm.

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Thiết kế lịch thiệp (5)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT03, Lầu 6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.