Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 10/07/2020 - 14:10:23
Tuần 78-79

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

20-07-2020

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài brochure,catalogue 

cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

15-07-2020

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

17-07-2020

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Thiết kế Bao bì (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

20-07-2020

Thiết kế lịch thiệp (1)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

15-07-2020

Thiết kế Bao bì (6)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Thiết kế lịch thiệp (2)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

17-07-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Thiết kế lịch thiệp (3)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT03, Lầu 6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.