Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 27/06/2020 - 10:20:03
Tuần 76 - 77

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

06-07-2020

Brochure,catalogue (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

01-07-2020

Brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

03-07-2020

Brochure,catalogue (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Lớp nghỉ

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Thiết kế Bao bì (1)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

06-07-2020

Thiết kế Bao bì (2)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

01-07-2020

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Thiết kế Bao bì (3)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

03-07-2020

Tâm lý khách hàng  (4)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

Nộp bài Brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Thiết kế Bao bì (4)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.