Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 12/06/2020 - 14:37:30
Tuần 74-75

    Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

22-06-2020

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

17-06-2020

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

19-06-2020

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

22-06-2020

Brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

17-06-2020

Brochure,catalogue (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

19-06-2020

Brochure,catalogue (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.