Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 30/05/2020 - 09:46:52
Tuần 72-73

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Kỹ thuật in (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

08-06-2020

Kỹ thuật in (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

03-06-2020

Kỹ thuật in (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Kỹ thuật in (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

05-06-2020

Kỹ thuật in (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Lớp nghỉ

 

  Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Kỹ thuật in (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

08-06-2020

Brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu6

THỨ TƯ

03-06-2020

Kỹ thuật in (7)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu6

THỨ SÁU

05-06-2020

Kỹ thuật in (8)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.