Hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020
Thứ Bảy, 16/05/2020 - 11:07:40
Tuần 70-71

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

TK Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT01, Lầu 6

 

THỨ HAI

25-05-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT01, Lầu 6

THỨ TƯ

20-05-2020

TK Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT01, Lầu 6

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

22-05-2020

Kỹ thuật in  (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT01, Lầu 6

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Kỹ thuật in(4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

MT01, Lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

TK Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

25-05-2020

Kỹ thuật in (3)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

20-05-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Kỹ thuật in (4)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

22-05-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Kỹ thuật in (5)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.