Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 28/12/2019 - 12:07:15
Tuần 54-55

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-12-2019

Marketing (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

06-01-2020

Copywrite (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

01-01-2020

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ TƯ

08-01-2020

Copywrite (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

03-01-2020

Marketing (9)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-01-2020

Copywrite (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL4, Lầu 9

 

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-12-2019

Tạp chí (7)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

06-01-2020

TK hệ thống CIP (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm.

CL8, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

01-01-2020

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ TƯ

08-01-2020

TK Poster (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

03-01-2020

TK hệ thống CIP (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-01-2020

TK Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.