Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 14/12/2019 - 14:01:28
Tuần 52-53

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Marketing (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Marketing (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

18-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

20-12-2019

Marketing (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Marketing (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

 

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

TK hệ thống CIP (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

TK hệ thống CIP (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

18-12-2019

Tk hệ thống CIP (4)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

25-12-2019

TK hệ thống CIP (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

20-12-2019

TK hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.