Hôm nay, Thứ Bảy ngày 4 tháng 4 năm 2020
Thứ Bảy, 14/12/2019 - 14:01:28
Tuần 52-53

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Marketing (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Marketing (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9