Hôm nay, Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 30/11/2019 - 12:40:01
Tuần 50-51

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Indesign CC  (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

09-12-2019

Marketing (2)

Gv:Trần Duy Điền SơnTrân

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

04-12-2019

Indesign CC 

Thi kết thúc môn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

06-12-2019

Marketing (1)

Gv:TrầnDuy Điền Sơn Trân

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-12-2019

Marketing (3)

Gv:Trần Duy Điền SơnTrân

CL4, Lầu 9

 

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

09-12-2019

TK hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

 Nộp bài ý tưởng cho TT trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

04-12-2019

Tạp chí (4)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Tạp chí (6)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

06-12-2019

Tạp chí (5)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-12-2019

TK hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.