Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 19/10/2019 - 09:43:21
Tuần 44 -45

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

28-10-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

22-10-2019

TK hệ thống CIP (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL4, Lầu 9

 

THỨ BA

29-10-2019

TK hệ thống CIP (9)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

23-10-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Typography (8)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

25-10-2019

TK hệ thống CIP (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-11-2019

Typography (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

   

  Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Indesign CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

23-10-2019

Ý tưởng Sáng tạo (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Indesign CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

25-10-2019

Indesign CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

01-11-2019

Indesign CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.