Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Tư, 02/12/2020 - 11:59:18
TUẦN 100 - 101

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 100]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 101]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

8-12-2020

Thực hiện làm đồ án TN

Theo phân nhóm TN

 

THỨ BA

8-12-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 

THỨ NĂM

10-12-2020

Thực hiện làm đồ án TN

Theo phân nhóm TN

 

THỨ NĂM

10-12-2020

Thực hiện làm đồ án TN

Theo phân nhóm TN 

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 100]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 101]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-12-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 Theo phân nhóm TN

 

THỨ BA

15-12-2020

Thực hiện làm đồ án TN

 

Theo phân nhóm TN

THỨ NĂM

17-12-2020

Duyệt Tốt nghiệp lần 2

Học viên nộp bài môn Thiết kế Website cho thường trực TT

 Theo phân nhóm TN

 

THỨ NĂM

17-12-2020

Duyệt Tốt nghiệp lần 2

Học viên nộp bài môn Thiết kế Website cho thường trực TT

 

Theo phân nhóm TN

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.