Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Sáu, 26/06/2020 - 12:02:41
Tuần 93-94

   Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 93]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 94]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Portfolio  (2)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

06-07-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

01-07-2020

Portfolio  (3)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

03-07-2020

Portfolio  (4)

Gv: Phạm Quốc Ân

Nộp bài Tk giao diện web cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Lớp nghỉ

 

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 93]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 94]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-07-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

30-07-2020

Tk giao diện web (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

01-07-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

03-07-2020

Tk giao diện web (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.