Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Sáu, 12/06/2020 - 14:38:33
Tuần 91-92

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 91]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 92]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Tk giao diện web (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

22-06-2020

Tk giao diện web (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

17-06-2020

Tk giao diện web (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Tk giao diện web (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

19-06-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Portfolio  (1)

Gv: Phạm Quốc Ân

 

MT06,Lầu 9

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 91]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 92]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Tk giao diện web (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-06-2020

Portfolio  (3)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 9

THỨ TƯ

17-06-2020

Porfolio (2)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Porfolio (4)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 9

THỨ SÁU

19-06-2020

sửa bài

MT04, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Lớp nghỉ

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.