Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 30/05/2020 - 09:48:14
Tuần 89-90

   Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 90]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Tk giao diện web (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

08-06-2020

Tk giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

03-06-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Tk giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

05-06-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Lớp nghỉ

 

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 90]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Tk giao diện web (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-06-2020

Tk giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

03-06-2020

Tk Lịch thiệp (5)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Porfolio (1)

Gv: Phạm Quốc Ân

Nộp bài TK lịch thiệp cho TT trung tâm

MT06, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

05-06-2020

Tk giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Tk giao diện web (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT02, Lầu 6

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.